فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
چالش ها وارزشهای آزمایشگاه های تشخیصی(پاتوبیولوژی)در هزاره سوم

آزمایشگاه های تشخیصی موسساتی علمی،کاربردی وپژوه...

مروری بر بیماری کوید 19 فرصت‌ها و تهدیدها

در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی در یک بازار فرو...

ویروس ها

سندرم تنفسی شدید مدیترانه ای(خاورمیانه ای) MERS...

   بیماری تنفسی(ویروسی)کوید19 وازمایشات بالینی

  کوید19نوعی بیماری ویروسی تنفسی...