فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
معرفی آزمایشگاه :

دکتربرات عبودی بعنوان ‍پزشک آزمایشگاه بالینی با بیش از40سال آموزش وپژوهش دانشگاهی ازباسابقه ترین پژوهندگان رشته علوم آزمایشگاهی بالینی می باشند.ازجمله خدمات ایشان می توان از بنیانگذاری چندمرکزتحقیقاتی میکروب شناسی بالینی در تهران وشیرازنامبرد.به علاوه از بنیان گزاران تکمیل کنندگان چند آزمایشگاه بالینی دربیمارستان های شیرازوسایرشهرها می باشند. سابقه طولانی مدت در زمینه ی میکروب شناسی بالینی ،ایشان را از شناخته شده ترین پزشکان درعلم میکرو شناسی بالینی قرار داده است. ایشان سابقه تدریس دانشگاهی به دانشجویان پزشکی پرستاری،علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیرازرا داشته اند،در طول دوران خدمت دانشگاهی وپس از آن بعنوان استاد مشاور ویا راهنمای بسیاری از پایان نامه های تخصصی وفوق تخصصی درزمینه بیماریهای عفونی ومیکروبی بوده اند که اکٍثر آنها در ژورنال های معتبرپزشکی به چاپ رسیده است. در دوران بازنشستگی موفق به بنیانگذاری وساخت وراه اندازی یک بنای معتبر بعنوان کانون بازنشستگان هیئت علمی علوم پزشکی شیراز (خانه استاد)شده اند.که از مفاخردانشگاه علوم پزشکی شیراز محسوب می شود.

دیپلم و گواهینامه ها :

آزمایشگاه دکتر عبودی