فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
پیام آزمایشگاه

بیـمار گرامی جهت رفاه حال شما و عدم اتلاف وقت در آزمایشگاه، لطفا قبل از آمدن به آزمایشگاه تماس گرفته و از قبل نوبت بگیرید.

دکتر عبودی
آزمایشگاه بیمارستان شهریار شیراز