فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
   بیماری تنفسی(ویروسی)کوید19 وازمایشات بالینی

  کوید19نوعی بیماری ویروسی تنفسی...

مروری بر بیماری کوید 19 فرصت‌ها و تهدیدها

در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی در یک بازار فرو...

ویروس ها

سندرم تنفسی شدید مدیترانه ای(خاورمیانه ای) MERS...

چالش ها وارزشهای آزمایشگاه های تشخیصی(پاتوبیولوژی)در هزاره سوم

آزمایشگاه های تشخیصی موسساتی علمی،کاربردی وپژوه...