فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
روز پزشک

روز پزشک، زادروز بوعلی سینا فرزند ستاره بر همه ستارگاه پرفروغ جامعه پزشکی مبارک باد.

در دستانتان گل ستاره روئیده و در چشمانتان ترنم مهر نشسته. پاهایتان اگرچه خسته و آزرده است با اولین آه بیمار چون کوهی استوار بر بالین بیمارت می آورد. با نرمی دستش را لمس می کنی و با مهر به صدای قلبش گوش می دهی.

ارام آرام با او حرف می زنی، امید میدهی و این نوای عاشقانه مانند لائی لائی آرامبخشی به خوابش می برد. حالا تب مریض افتاده راحت نفس می کشد گوئیا از تبریز آمده تازه فرصت می کنی که در نیمه های شب دمی بیاسائی، که ناگهان فریاد پرستاره بخش چرتت را پاره می کند. دکتر دکتر- بیمار Arrest کرده، می دوی همه ریه ات را از هوا پر می کنی و CPR میدهی- نبض بیمار را بر می گردانی و برای Work Up بیشتر Order می نویسی.

دیگه صبح شده باید بیماران را برای عمل آماده کنی.

حالا بخش دیگر از پزشکان پرمهر و زحمت کش آزمایشگاهی، با دقت و حوصله آزمایشات را انجام داده اند. چند بار سیستم ها را کنترل و کالیبره نموده اند. با انواعی از Toxic Chemical و داروهاCarcinogen ، Teratogen، Mutagen روبرو شده اند، با انواعی از ریزمیکروبها از سیل مقاوم به چند درمان، باکتریهای چند و چندین مقاوم به آنتی بیوتیک ها دست و پنجه نرم کرده اند، دستانشان با خون و ترشحات بیمار آغشته شده، همه اینها برای ارتقاء سلامت و حفظ جان بیمار است.

امضاء پزشک آزمایشگاه بر پای برگه ها- با خون دلش نقش بسته است چون می داند که در برابر تمام آن داده ها مسئول پست در پاندمی Covid19- بخش ملکولی خودش را در معرض این ویروس منحوس قرار داده و تاکنون تعداد زیادی از کارکنان این بخشها به شهادت رسیده اند.

سالها مرامت کشیده اند، آنچه از تحصیل عمر و مال و دانش دارند و داشته اند در کفه اخلاص گذاشته اند و علیرغم همه بی مهری ها و نابرابریهای سیستم درمان- تحمل کرده اند. اگر گاهی هم ندائی داده اند در هیاهوی زمان پرحادثه کم شده است.

در بخش دیگر رادیولوژیست های توانمند و عالم را می بینم که در معرض انواع تابش های یونیزان، تابشهای Carcinogenin mutagenic – در لایه های ضخیم از دیواره های سرمی و لباسهای سنگین فرو رفته اند که این خود سخترین بخش کارشان است، بعضاً میلیاردها هزینه کرده اند و پرتو شناختی و درمانی را راه انداخته اند که اثرات نسبت آنها را در پاندسی اخیر Covid19 بخوبی دیده می شود. تا دیروقت شب ها چشم خود را بر صفحات رایانه دوخته اند و با مطالعه immageها بدنبال کوچکترین نشانه بیماری درون هستند.

درود خدا و فرشتگان بر شما باد.

در این شرایط دشوار جهانی از نظر تغییرات اقلیمی که منجر به سیل و زلزله، رانش زمین ، آتش سوزیهای وسیع شدیم، بخش دیگر جامعه پزشکی اورژانس ها، با تمام تلاش خود سعی در نجات بیماران و حادثه دیدگان داشتند- پرستاران مهربان و بزرگواری که بعضی با ماه آخر حاملگی را در بخش کوئید کار کردند و شهید شدند .

پرستاران جوانی که بعضاً پنج تا شش ماه نتوانستند به بچه ها و خانواده شان سربزنند- تاکنون بیش از سیصد تن از اعضاء کادر درمان فقط در حادثه Covid 19 به شهادت رسیده اند- که جایگاه آنها در اعلی علیین است و نزد خدای خود روزی میخورند.

با این مقدمات امروز روز همه کادر سلامت و درمان است. برای همه آنها آرزوی سلامت و بهروزی کنیم و فقط با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از دورهمی های خانوادگی زدن ماسک و تزریق واکسن این قدرشناس خود را به آنها ابراز کنیم.

 

دکتر برات عبودی

شهریور 1400