فارسی   english 
 071-32352001 |   09171115138  |  oboudib@gmail.com
دستورالعمل یا روش صحیح نمونه برداری( خون و سایر ترشحات ) در آزمایشگاه و بخش های بالینی

 

1- مهارت خواندن کامل برگ درخواست به نحوی که هیچ آزمایش تقاضا شده از قلم نیفتاده باشد .

2- نام اختصاری آزمایشات بر روی لیبل چند شناسه ذکر شود.

3-نام شخص نمونه بردار و ساعت و تاریخ دقیق قید گردد .

4-نام  کامل بیمار  حداقل با دو شناسه بر روی برگه درخواست و لیبل قید شود.

5- در صورتی که به ناشتا بودن نیاز دارد از بیمار سوال شود 12 ساعت ناشتایی را رعایت نموده یا خیر.

6- در صورتی که بیمار نمونه برداری متعدد دارد سعی شود از دو رگ یا بیشتر خون گیری  شود .

7- در صورتی که دست بیمار هماتوم ( سیاه شده ، ورم کرده) باشد از آن محل خونگیری انجام نشود.

8-به بیمار یاد آور شوید عمل خون گیری و نمونه برداری کمی دردناک است از قبل بگوئید.

9- در صورتی که ترس از دیدن خون دارد به نحوی عمل کنید که بیمارناراحت نشود.

10-در صورتی که در ضمن خونگیری  یا بعد از آن بیمار به حالت غش (ازحال رفتن ) کرد بیمار را در جایی آرام بخوابانید پاها بالا گرفته شود و در صورت غش طولانی کمی پنبه مرطوب شده با استون جلو بینی بیمار بگیرید و در صورتی که از حال رفتن طولانی شد بیمار را به اورژانس ببرید.

نمونه برداری :

1- نام و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ خونگیری را بر شناسه لوله (لیبل ذکر کنید)

2- قبل از هر نمونه برداری دست ها را شسته و با هند رآب الکلی گند زدایی کنید.

3- سعی کنید که یک رگ مطلوب برای گرفتن حداقل 8 سی سی خون اگزالات و لخته پیدا کنید .

4-تورنیکه را بالای رگ ببندید بطوری که فشاری معادل 40 میلی متر جیوه ایجاد کرده باشد .

5- با پد الکلی محل را از مرکز به طرف خارج ضد عفونی کنید و بعد بدون اینکه محل رگ را مجدد لمس کرده باشید نیدل را درون رگ با زاویه 30 تا 45 درجه وارد کنید و به آهستگی پیستون را  بکشید.

6- هر نمونه گیر باید هنگام خونگیری کلیه اقدامات حفاظت شخصی مانند روپوش ،گان،ماسک عینک و شیلدو دستکش را داشته باشد .

7- سعی کنید بعد از بیرون آوردن سرنگ خودتان دچار نیدلینگ نشوید.

8- سر سوزن سرنگ را بالا نگیرید و هیچگاه نمونه خون را با سرنگ بدون درپوش  جائی انتقال ندهید،هیچگاه سعی نکنید که دربوش پلاستیکی را روی نیدل بگزارید.

9-در صورتی که خون و ترشحات اسپیره شده به صورت و اطرافتان پاشیده شد با دقت و وسواس ابتدا بشوئید و سپس گند زدائی  وآنتی سبسیس کنید.      

10- کلیه سوزن سرنگ ها در ظرف حفاظتی بریزید و روزانه اتو کلاو و امحاء کنید.

11- هنگام نمونه برداری (خون) از اطفال کودک یا نوزاد را روی یک تخت راحت و آزاد  بخوابانید.

12-اگر کودک تقلای زیادی میکند خون گیری را قطع کنید چون ممکن است در این کشاکش دست بیمار دچار آسیب شود.

13- در مورد کودکان و نوزادان بهتر است دو نفر همکاری کنند.

14- در صورتی که برای گاز های خونی (خون سرخرگ  ) و خون سیاهرگی   خونگیری میکنید:

 الف :سعی کنید خون لیز نشود

ب: هوا وارد سرنگ نشود

ج:از سرنگ های اغشته به هپارین استفاده کنید

د:روی لیبل ذکر شود خون سرخرگی یا سیاهرگی است    

و:در صورت که برای حمل گازهای خون به زمان و فاصله احتیاج دارید حتما سرنگ برروی کیسه یخ حمل شود.استفاده از جعبه های مخصوص حمل نمونه الزامی است.

15- نمونه برداری از آبسه ها و زخم های عمقی باید به روش آسپیرسیون باشد و نمونه ها کمتر از 30 دقیقه به آزمایشگاه انتقال یابد.

 

پی نوشت:

-Blood phobia       ترس از دیدن             

-Personell protective equipment   وسایل حفاظتی شخصی    

-clean white coat and gaun          گان یا روپوش تمیز

-water proof apron               پیش بند ضد آب

-goggle                        عینک حفاظتی

-Gloves (surgical and / or latex)   دستکش جراحی یا لاتکس

-Mask (double surgical) and N95     ماسک جراحی

-Hand rub  -  spry and / or gel      هندرآب

-Protect from needling     از ورود سوزن به دست محافظت کنید

-Protect from splashing    محافظت از پاشیده شدن ترشحات